This project is read-only.
EN
Mscd is inspired by performance rules on http://developer.yahoo.com and add additional features.
Works well on IIS6 and IIS7.

* decrease requests by combining css/js in one package
* optimisation css by (http://yuicompressor.codeplex.com/)
* optimisation js by (http://yuicompressor.codeplex.com/)
* proper compression GZip/Deflate (including aware of IE6 bug)
* aggressive caching on client side
* auto file versioning
* lightweight, separated application with Mscd for one purpose - static content (without heavy coockies)
* no 'e-tag', only 'if-modified-since'

Just add to your app, copy files to static directory and... that's it. :)
Look at examples.

If you have used Mscd let me know so I can add to the list :)

PL
Mscd pozwala na zautomatyzowanie optymalizacji kontentu statycznego w aplikacjach webowych uruchamianych na IIS6 jak i IIS7.

Podstawowe metody działania to:
  • zmniejszenie ilości odwołań poprzez połączenie wszystkich plików typu css i/lub js w jedną paczkę
  • optymalizacja kodu css (http://yuicompressor.codeplex.com/)
  • optymalizacja kodu js (http://yuicompressor.codeplex.com/)
  • kompresja GZip/Deflate
  • agresywne buforowanie po stronie przeglądarki
  • wersjonowanie plików, które pozwala na podmianę buforowanych plików po modyfikacji
  • odseparowanie kontentu statycznego z aplikacji do zewnętrznego projektu (co to daje? Patrz "Aplikacja osobno a Mscd osobno" http://dario-g.com/MSCD---jak-to-dziala-0-123.aspx)
  • usuwa nagłówek 'e-tag', posługując się tylko 'if-modifed-since'

Po uruchomieniu użycie sprowadza się do wgrania plików do odpowiedniego katalogu. I tyle :)

Działanie Mscd pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności aplikacji internetowej, dzięki temu, że przeglądarka pobiera za kolejnym razem dużo mniej danych z serwera (o ile użytkownik nie czyści ciągle bufora przeglądarki). Jak działa Mscd od strony użytkownika można sprawdzić instalując wtyczkę FireBug (http://getfirebug.com/) do Firefox'a oraz dodatek YSlow (http://developer.yahoo.com/yslow/).


Więcej informacji o Mscd http://dario-g.com/searchresult.aspx?tag=Mscd

Kto używa MSCD / Who uses Mscd:
Jeśli użyłeś Mscd to daj mi znać, abym mógł dopisać do listy :)

Last edited Dec 30, 2011 at 12:35 PM by dariog, version 22